Concello de Ames - Servizos Complementarios
Concello de Ames - Servizos Complementarios
Concello de Ames - Servizos Complementarios

Ordenanzas e regulamentos

Para todo o relacionado co pagamento dos servizos e as solicitudes de bonificación de taxas, consulte a ordenanza fiscal vixente:

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios complementarios educativos y de conciliación de la vida familiar y laboral

Para información sobre a regulación do funcionamento dos servizos consulte o seu regulamento: Regulamento rede municipal Comedores Escolares, Bos Días Cole e Tardes Divertidas

Información

O Concello de Ames pon en marcha este mércores, 20 de xuño de 2019, o proceso de matrícula dos servizos complementarios cun sistema on line para que os/as novos/as usuarios/as, que figuran na Listaxe de Admitidos/as, poidan matricularse na "Rede de Comedores Escolares" e nos programas "Bos Días Cole" e "Tardes Divertidas" de forma telemática.