Concello de Ames - Servizos Complementarios
Concello de Ames - Servizos Complementarios
Concello de Ames - Servizos Complementarios

PRAZO DE MATRÍCULA

O Concello de Ames abre o proceso de matrícula dos servizos complementarios: Rede de Comedores, Bos Días Cole e Tardes Divertidas, para o curso 2017-2018.

Deberán matricularse os nenos e as nenas de novo ingreso nestes servizos, que xa cursaran a solicitude de preinscrición no prazo fixado para este fin e que consten como admitidos/as na listaxe correspondente.

O prazo de MATRÍCULA estará aberto do 20 de XUÑO ao 31 de AGOSTO de 2017.

Os/as usuarios/as dos servizos complementarios durante o curso 2016-2017, que fixeran a renovación de praza para o curso 2017-2018 no prazo fixado para este fin, non deberán matricularse, pero si deberán comprobar que figuran nas Listaxes de Renovados de cada servizo sen ningunha incidencia ou erro que deba ser emendado.

A solicitude de matrícula pódese cumprimentar e imprimir a través desta páxina ou nas oficinas municipais. Esta solicitude deberá presentarse por rexistro, na oficina municipal do Milladoiro, no rexistro xeral do Concello en Bertamiráns, ou no rexistro de Educación no Pazo da Peregrina acompañada da documentación indicada.

Os usuarios que non dispoñan das ferramentas necesarias, terán á súa disposición ao persoal do departamento de educación, ben na oficina municipal do Milladoiro ou no departamento de educación en Bertamiráns (no Pazo da Peregrina), para realizar este trámite por vostede.

Servizos complementarios

Os servizos complementarios educativos do Concello de Ames son proxectos municipais que teñen 2 obxectivos principais: axudar á cidadanía a conciliar a vida laboral e familiar e educar aos menores, educación para a saúde e educación para a convivencia.

A atención dos nenos e nenas e a posta en marcha das actividades se leva a cabo mediante as empresas adxudicatarias da monitoraxe dos respectivos servizos.

Estes servizos ofertanse nas instalacións dos cinco centros de educación infantil e primaria públicos de Ames: CEIP Agro do Muíño, CEIP A Maía, CEIP Barouta, CEP Ventín e EEI Milladoiro.

Para mais información destes servizos consulte os seus regulamentos de funcionamento e a ordenanza fiscal no enlace: "Ordenanzas e regulamentos"

Bos días Cole

O servizo Bos Días Cole, dirixido aos mais madrugadores, está pensado para a atención destes nenos antes do incio da xornada lectiva, a partir das 7:30 horas ata a hora de entrada nas aulas. O/a usuario/a poderá escoller entre as dúas modalidades do servizo: "con almorzo" ou "sen almorzo".

Rede Municipal de Comedores Escolares

A Rede Municipal de Comedores Escolares do Concello de Ames é un proxecto no que o Concello asumiu, ademais da súa xestión, a elaboración da comida con persoal municipal, garantindo así, a calidade e o equilibrio nutricional dos menús e podendo integrar a todos os nenos con necesidades específicas en condicións de seguridade.

Tardes Divertidas

Trátase dunha oferta educativa e de ocio para permitir que os pais e nais concilien a súa vida laboral durante a tarde, unha vez rematado o servizo de comedor e ata as 21:00h. Estes usuarios poden escoller entre as modalidades: "con merenda" ou "sen merenda".

 

Información

O Concello de Ames pon en marcha este luns, 20 de xuño de 2017, o proceso de matrícula dos servizos complementarios cun sistema on line para que os/as novos/as usuarios/as, que figuran na Listaxe Provisional de Admitidos/as, poidan matricularse na "Rede de Comedores Escolares" e nos programas "Bos Días Cole" e "Tardes Divertidas" de forma telemática.