Concello de Ames - Servizos Complementarios
Concello de Ames - Servizos Complementarios
Concello de Ames - Servizos Complementarios

O Concello de Ames abre o proceso de matrícula dos servizos complementarios: Rede de Comedores, Bos Días Cole e Tardes Divertidas, para o curso 2018-2019.

Deberán matricularse os nenos e as nenas de novo ingreso nestes servizos, que xa cursaran a solicitude de preinscrición no prazo fixado para este fin e que consten como admitidos/as na listaxe correspondente.

O prazo de MATRÍCULA estará aberto do 20 de XUÑO ao 6 de XULLO de 2018.

Os/as usuarios/as dos servizos complementarios durante o curso 2017-2018, que fixeran a renovación de praza para o curso 2018-2019 no prazo fixado para este fin, non deberán matricularse, pero si deberán comprobar que figuran nas Listaxes de Renovados de cada servizo sen ningunha incidencia ou erro que deba ser emendado.

Cubrir, imprimir o impreso de matrícula na web: www.conciliames.org e presentala no rexistro do Concello xunto con toda a documentación solicitada.

Os/as usuarios/as que non dispoñan das ferramentas necesarias, terán á súa disposición o persoal do Departamento de Educación, ben na oficina municipal do Milladoiro ou no Departamento de Educación en Bertamiráns, para realizar este trámite por vostede, para o que deberán solicitar unha cita ao teléfono 981 884 991.

Para cubrir o impreso será necesario o IBAN, o BIC e os datos do/a titular da conta para a domiciliación dos recibos.

Bos días Cole

O programa denominado Bos días, cole é un servizo experimental creado para atender os nenos antes do inicio do colexio, a partir das 7:30, mentres os pais e nais acoden ao traballo. Na actualidade, préstase nos seguintes centros escolares: CEIP A MAIA, CEIP AGRO DO MUIÑO, CEP DE VENTIN, EEI MILLADOIRO e CEIP BAROUTA.

Tardes Divertidas

O servizo Tardes Divertidas é unha oferta educativa e de ocio promovida pola Administración local para permitir que os pais e nais que traballan durante a tarde teñan un lugar onde deixar aos seus fillos para que poidan estudar e xogar baixo o control duns monitores. Este programa vai dirixido aos nenos e nenas que cursan 2º ciclo de Educación Infantil e Educación Primaria. O horario do servizo é desde o remate do comedor escolar ata as 21:00 horas.

Impulso aos comedores escolares

A xestión dos comedores escolares é unha aposta do Goberno municipal co fin de favorecer a conciliación da vida familiar e laboral. Crearase unha comisión coas partes implicadas e elaborarase un regulamento de funcionamento. O Concello impulsou a xestión de comedores escolares que contribúen a fomentar a adquisición de hábitos nutricionais e hixiénicos saudables

Información

O Concello de Ames pon en marcha este mércores, 20 de xuño de 2018, o proceso de matrícula dos servizos complementarios cun sistema on line para que os/as novos/as usuarios/as, que figuran na Listaxe de Admitidos/as, poidan matricularse na "Rede de Comedores Escolares" e nos programas "Bos Días Cole" e "Tardes Divertidas" de forma telemática.