Concello de Ames - Servizos Complementarios
Concello de Ames - Servizos Complementarios
Concello de Ames - Servizos Complementarios

PRAZO DE PREINSCRICIÓN E RENOVACIÓN

O Concello de Ames abre os procesos de preinscrición e renovación dos servizos complementarios: Rede de Comedores, Bos Días Cole e Tardes Divertidas, para o curso 2017-2018.

Deberán preinscribirse os nenos e as nenas de novo ingreso nestes servizos.

Deberán renovar aqueles que estean dados de alta nos servizos neste curso 2016-2017.

O prazo de PREINSCRICIÓN E RENOVACIÓN estará aberto do 1 de MARZO ao 31 de MARZO de 2017.

Os/as interesados en facer uso dos servizos complementarios do Concello de Ames o vindeiro curso escolar, poderán cumprimentar e imprimir as súas solicitudes a través desta páxina. Estas solicitudes deberán presentarse por rexistro, na oficina municipal do Milladoiro, no rexistro existente no Departamento de Educación en Bertamiráns, no Pazo da Peregrina, e no rexistro xeral do Concello; sen prexuízo do establecido no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Os/as usuarios/as que non dispoñan das ferramentas necesarias, terán á súa disposición o persoal do Departamento de Educación, ben na oficina municipal do Milladoiro ou no Departamento de Educación en Bertamiráns, para realizar este trámite por vostede, para o que deberán solicitar unha cita ao teléfono 981 884 991.

Servizos complementarios

Os servizos complementarios educativos do Concello de Ames son proxectos municipais que teñen 2 obxectivos principais: axudar á cidadanía a conciliar a vida laboral e familiar e educar aos menores, educación para a saúde e educación para a convivencia.

A atención dos nenos e nenas e a posta en marcha das actividades se leva a cabo mediante as empresas adxudicatarias da monitoraxe dos respectivos servizos.

Estes servizos ofertanse nas instalacións dos cinco centros de educación infantil e primaria públicos de Ames: CEIP Agro do Muíño, CEIP A Maía, CEIP Barouta, CEP Ventín e EEI Milladoiro.

Para mais información destes servizos consulte os seus regulamentos de funcionamento e a ordenanza fiscal no enlace: "Ordenanzas e regulamentos"

Bos días Cole

O servizo Bos Días Cole, dirixido aos mais madrugadores, está pensado para a atención destes nenos antes do incio da xornada lectiva, a partir das 7:30 horas ata a hora de entrada nas aulas. O/a usuario/a poderá escoller entre as dúas modalidades do servizo: "con almorzo" ou "sen almorzo".

Rede Municipal de Comedores Escolares

A Rede Municipal de Comedores Escolares do Concello de Ames é un proxecto no que o Concello asumiu, ademais da súa xestión, a elaboración da comida con persoal municipal, garantindo así, a calidade e o equilibrio nutricional dos menús e podendo integrar a todos os nenos con necesidades específicas en condicións de seguridade.

Tardes Divertidas

Trátase dunha oferta educativa e de ocio para permitir que os pais e nais concilien a súa vida laboral durante a tarde, unha vez rematado o servizo de comedor e ata as 21:00h. Estes usuarios poden escoller entre as modalidades: "con merenda" ou "sen merenda".

 

Información

O Concello de Ames abre os procesos de preinscrición e renovación dos servizos complementarios: Rede de Comedores, Bos Días Cole e Tardes Divertidas, para o curso 2017-2018 desde o 1 de MARZO ata o 31 de MARZO de 2017.